VII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna

Pismo Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 

Plakat Sadzimy drzewa

 

List sekretarza w sprawie organizacji VII edycji M.Sz.T.

Karta zgłoszenia

Certyfikat uczestnictwa w VII Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej - do pobrania przez organizatorów i własnoręcznego druku dla uczestników wydarzeń turystycznych.

Wzór tabliczki identyfikacyjnej Drzewa Dziedzictwa PTTK.
Tabliczki identyfikujące Drzewo Dziedzictwa PTTK o wymiarach 20 x 30 cm zostały wygrawerowane laserowo na sklejce grubości 6 mm, a następne olejowane na ciepło.

 

Pobierz aplikację Drzewa PTTK na urządzenia iOS AppStore

Pobierz aplikację Drzewa PTTK na urządzenia z Androidem Google Play

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

VII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna - Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń Najczęściej zadawane pytania
1. Czy sam muszę kupić drzewko?
Nie. Sadzonki drzewek w liczbie 70 sztuk zostaną podarowane Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu przez lokalne nadleśnictwa dzięki uprzejmości Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2. Jakie to będzie drzewko?
Gatunek i rozmiar sadzonki determinuje lokalizacja. Dlatego ważne jest aby wyraźnie wskazać miejsce nasadzenia. W oparciu o tę informację nadleśnictwa i szkółki Lasów Państwowych będą dobierać młode sadzonki. Na pewno nie będą to drzewka owocowe, ani egzotyczne.
3. Czy można zasadzić drzewko bez organizacji Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej?
Można. Trzeba wtedy na karcie zgłoszenia wypełnić tylko sekcję 3. poświęconą sadzeniu drzew w ramach jubileuszu PTTK.
4. Kto ma wskazać miejsce nasadzenia? Czy muszę sam wskazać miejsce?
Organizator sztafety lub nasadzenia wskazuje i opisuje na karcie zgłoszenia lokalizację. Niezbędne będzie otrzymanie zgody właściciela gruntu na dokonanie nasadzenia, żeby nie powodować kolizji w planach zagospodarowania. Jeżeli wybrany teren należy do lokalnego samorządu, należy od niego uzyskać zgodę. Przykładowo, dla nasadzenia planowanego przez Zarząd Główny PTTK w granicach Warszawy, konieczne było uzyskanie zgody od Zarządu Zieleni m. st. Warszawy. Często jest to tylko formalność. Informacja o lokalizacji jest istotna dla naszych partnerów z Lasów Państwowych, by mogli oni zarówno dobrać odpowiedni gatunek do miejsca, jak i skontaktowali organizatora z najbliższą szkółką przy nadleśnictwie.
5. Czy drzewko musi być sadzone na terenach leśnych?
Nie. Drzewka będą sadzone zarówno na terenach miejskich, jak i w lasach. Część drzewek zlokalizowana będzie przy budynkach lokalnych oddziałów PTTK, a inne w obrębie przestrzeni zieleni miejskiej, np. w parkach, czy wokół istniejących pomników.
6. Czy za drzewo będzie trzeba zapłacić?
Nie. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych obiecał przekazanie za pośrednictwem lokalnych nadleśnictw 70 sadzonek do uroczystego wysadzenia w trakcie tych uroczystości.
7. Jak mam się zgłosić po drzewo?
Należy wypełnić kartę zgłoszenia udziału w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej i odesłać na adres promocja@pttk.pl . Nie trzeba przesyłać wypełnionej karty drogą tradycyjną wystarczy podpisany skan lub nawet zdjęcie. Biuro ZG PTTK zbierze zgłoszenia i następnie skoordynuje kontaktowanie się organizatorów nasadzeń z przedstawicielami Lasów Państwowych w celu ustalenia stosownego rodzaju sadzonki do miejsca oraz warunków odbioru.
8. Do kiedy można zgłaszać chęć udziału?
Termin nadsyłania kart zgłoszeń na adres promocja@pttk.pl wyznaczono na 16 sierpnia. Na kilka dni spóźnienia przymkniemy oko.
9. Czy starczy dla nas drzewek?
Tak, ale należy pamiętać, że liczy się kolejność zgłoszeń.
10. Czy musimy się sami kontaktować z Lasami Państwowymi?
Wszystkie dane do rejestracji wydarzenia i chęci przeprowadzenia nasadzenia nadesłać należy na adres promocja@pttk.pl , ale w celu odbioru sadzonek z konkretnego miejsca konieczne będzie skontaktowanie się z nadleśnictwem wskazanym przez koordynatora ze strony Lasów Państwowych – ten podamy bliżej terminu wydarzenia kontaktując się z Państwem bezpośrednio.
11. Czy można zrobić nasadzenie w przyszłym roku w ramach tej akcji?
Nie. Sadzonki drzew zostały podarowane w związku z jubileuszem 70-lecia istnienia PTTK, który przypada w 2020 roku.
12. Czy będzie tabliczka okolicznościowa lub inne „gadżety”?
Ze względu na okrojony budżet i sytuację ekonomiczną możliwości są skromne. Biuro ZG PTTK przewidziało 70 okolicznościowych tabliczek dla nasadzeń – po jednej dla każdej ceremonii.
13. Co z przeprowadzeniem sztafety i nasadzenia w obliczu pandemii?
Decyzję o przeprowadzeniu lub odwołaniu oraz o terminie organizacji wydarzenia podejmuje organizator. Trudno przewidzieć jak się rozwinie sytuacja i obostrzenia, stąd w obliczu ewentualnego wprowadzenia ograniczeń zachęcamy do przeprowadzenia okolicznościowego nasadzenia w mniejszym gronie, jako reprezentacja jednostki PTTK.
14. Dokonaliśmy nasadzenia. Co dalej?
W terminie do 15 października 2020 r. na adres promocja@pttk.pl należy przysłać krótkie sprawozdanie opisowe oraz zdjęcia ze sztafety i jubileuszowego nasadzenia, najlepiej z grafiką poglądową z zaznaczeniem lokalizacji Drzewa Dziedzictwa PTTK na mapie (np. Google Maps, Bing Maps, Targeo, itp.). W późniejszym terminie planowane jest stworzenie i wprowadzenie odznaki szlakiem wszystkich drzewek. Organizatorzy są również zobligowani do roztoczenia opieki nad powierzoną sadzonką, okazjonalnego zobaczenia czy nie podsycha, albo czy nie dokonano aktów wandalizmu. Zarówno koordynatorzy akcji z ramienia Biura ZG PTTK, jak i przedstawiciele Lasów Państwowych chcą aby drzewa rosły, a nie by został z nich usychający patyk…
15. Czy muszę podać koordynaty GPS?
Jest to opcjonalne, ale nie obligatoryjne. Biuro ZG PTTK potrzebuje wszelkich możliwych informacji graficznych i opisowych dotyczących lokalizacji drzewa na potrzeby dalszych działań programowo-promocyjnych, ale zawrzeć je można również w sprawozdaniu z akcji.