Zlot turystów PTTK - Ossów 2020

W dniu 14 sierpnia 2020 roku, podczas uroczystości organizowanych przez władze samorządowe, została odsłonięta tablica upamiętniająca 70 rocznicę powstanie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Tablica jest umieszczona na elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Ignacego Skorupki w Ossowie.
Uroczystego odsłonięcia dokonali:
Burmistrz Wołomina - Pani Elżbieta Radwan,
Skarbnik ZG PTTK - Kol. Dariusz Nazarczyk,
Prezes Oddziału Warszawskiego PTTK - Kol. Jacek Trzoch,
Wiceprezes Oddziału Stołecznego PTTK im. A. Janowskiego - Kol. Włodzimierz Majdewicz,
Prezes Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie - Kol. Mieczysław Żochowski.
Tablica nawiązuje także do 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku a okazją do jej odsłonięcia był organizowany przez wymienione powyżej oddziały warszawskie Zlot Turystów PTTK, Ossów 2020.
Na terenie szkolnym posadzone zostało także drzewo 70-lecia - okazały 3 metrowy dąb błotny.

Tablica Ossów